Visie – Missie – Waarde

VISIE – MISSIE – WAARDEN

 • Doel- en resultaatgericht werken zijn enkele van de kernkwaliteiten van De Tuinregisseurs. Daarbij hoort ook een duidelijke visie, missie en waarden van waaruit we werken.

  Een tuin- en landschapsontwerper of tuinarchitect dient naast kunstzinnigheid, op gebied van ruimtelijke vormgeving, ook weten hoe iets beleefd en gebruikt gaat worden. Soms ook wat de historie van de plek is. Ook weten hoe het ontwerp gerealiseerd moet gaan worden.  Bekend zijn met de bodemgesteldheid en wat het effect daarvan is op de standplaats van de toe te passen beplanting. Hoe gaat de beplanting zich gedragen in de tijd?

  Op welke wijze en momenten moet er worden ingegrepen met beheer en onderhoud. Opdat de visie die in het ontwerp is vastgelegd door de tijd heen steeds meer vorm krijgt en ook bewaard wordt.

  Visie

  Een goed tuinontwerp kan alleen goed worden gerealiseerd door betrokkenheid van de architect/ontwerper tijdens het realisatieproces. Als tuin- en landschapsontwerper werken we met de factor tijd (de 4e dimensie). Hieruit volgt dat de betrokkenheid ook in de tijd gewaarborgd dient te zijn om te komen tot dat resultaat dat voor ogen stond tijdens het ontwerpproces.

  De Tuinregisseurs als het niet alleen mooi moet zijn maar ook door de tijd mooi moet blijven.

 • Missie

  Verrassende tuinen ontwerpen en laten realiseren met méér beleving.

  De Schepper van de natuur heeft ook daar gezorgd voor overvloed, principes en wetmatigheden. Bestudering en toepassing daarvan in ons werk om de gebruikers van de buitenruimte te kunnen laten genieten. Onze opdrachtgevers ondersteunen en verrassen met onze kennis en kunde in samenwerking met andere specialisten.

  Hierbij gaan we voor tevreden opdrachtgevers nu en over 25 jaar.

  Waarden

  Een bedrijf zonder waarden is waardeloos en daarom delen we graag de waarden vanwaaruit we werken.

  Integriteit
  Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en waarom.

  ‘Leeg hoofd’
  Geen vooringenomenheid maar onderzoekend en feedback vragend. Een luisterend oor en een ‘leeg hoofd’.

  Teamspeler
  Alleen ga je snel maar samen kom je verder is ons credo in deze. Daarnaast zijn we allemaal afhankelijk van elkaar en vanuit respect voor de ander werk we samen op basis van gelijkwaardigheid.

altijd bij u in de buurt

 


 • Nieuwleusen | Koedijk 8
  Willemstad | Kloosterdreef 4
  Boskoop | Bieze 143
  Rijkevoort | Hapsedijk 25
  Drachten | Koartwald 20

 • De Tuinregisseurs

  Nieuwleusen | Koedijk 8 | 7711 DL
  | M: 06 – 53 250 362
  M: a.bijl@detuinregisseurs.nl
  • Surhuizum
  • Boskoop
  • Willemstad
  • Rijkevoort
  | Koartwald 20
  | Bieze 143
  | Kloosterdreef 4
  | Hapsedijk 25