Werkwijze

Werkwijze

 • De basis voor een goede tuin vormt het tuinontwerp. De basis voor een goed tuinontwerp is het gesprek, een heldere analyse van de opgave en een duidelijk concept.

  Elk tuinontwerp is maatwerk en afgestemd op uw eisen en wensen en het toekomstig gebruik, de functie welke de tuin dient te gaan vervullen, de beschikbare tijd of budget voor het structurele tuinonderhoud en nog veel meer.

  Ook wordt de gekeken naar invloed van de bebouwing en omgeving/context op uw tuin. Op basis van deze waarnemingen wordt dit door een heldere analyse inzichtelijk gemaakt.

  Een werkwijze

  De Tuinregisseurs werkt vanuit een totaalconcept; we zorgen voor het tuinontwerp, de verdere planvorming, werkomschrijving, selectie van uitvoerende bedrijven, aanbesteding en directievoering (begeleiding en controle). Dit alles opdat u verzekerd bent van een kwalitatief goede tuin tegen de beste prijs/prestatie.

 • Drie processen

  Er zijn drie hoofdprocessen om te komen tot de realisatie van uw nieuwe (droom)tuin.

  1 Tuinontwerpproces
  Tijdens dit proces vinden de gesprekken bij u thuis of op een van onze locaties plaats. Op basis daarvan wordt het tuinontwerp en de uitwerking gemaakt.

  2 Aanbestedingsproces
  Als het tuinontwerp helemaal is uitgewerkt worden er uitvoerende bedrijven geselecteerd. Offertes worden, op basis van vastgestelde criteria, aangevraagd en beoordeeld en wij brengen advies aan u uit.

  3 Realisatieproces
  Na gunning wordt gewerkt (en gecontroleerd) conform de vastgelegde communicatielijnen, planning en beschreven kwaliteitsniveau. Er vind regelmatig overleg en controle plaats. Na de tuinaanleg vind op een vooraf afgesproken tijdstip de oplevering plaats samen met u en de uitvoerende partij(en).

 • U staat centraal

  Bij dit alles staat voorop dat u tijdens het ontwerpproces zoveel mogelijk wordt betrokken. Dit om uw ideeën en het tuinontwerp zo goed mogelijk vorm te geven.

  Naast de vormgeving (van uw ideeën) worden er voorstellen gedaan welke materialen daarbij het beste aansluiten. Aansluiten qua sfeer, duurzaamheid, kwaliteit en budget.

  Dat scheelt u (veel) tijd en u krijgt onafhankelijk en deskundig advies.

  Tijdens de gehele realisatie wordt er gezorgd dat er controle plaats vindt van:

  • het uitvoerend werk;
  • kwaliteit geleverde materialen;
  • de facturen.
 • Totale ontzorging

  Nadat het tuinontwerp van uw nieuwe tuin is gerealiseerd kan De Tuinregisseurs u ook begeleiden bij het opvolgend tuinonderhoud.

  Als dit op voorhand gewenst is, dan wordt hier rekening mee gehouden bij de aanbestedingscriteria en selectie van de leveranciers en uitvoerende bedrijven.

  Bij dit alles staat voorop dat u geen zorgen heeft over het toezicht en begeleiding van de uitvoerende partij(en).

  Ook worden de offertes en voorstellen van uitvoerende partij(en) getoetst.

  Begeleiding van en overleg met de uitvoerende partij(en).

altijd bij u in de buurt

 


 • Nieuwleusen | Koedijk 8
  Willemstad | Kloosterdreef 4
  Boskoop | Bieze 143
  Rijkevoort | Hapsedijk 25
  Drachten | Koartwald 20

 • De Tuinregisseurs

  Nieuwleusen | Koedijk 8 | 7711 DL
  | M: 06 – 53 250 362
  M: a.bijl@detuinregisseurs.nl
  • Surhuizum
  • Boskoop
  • Willemstad
  • Rijkevoort
  | Koartwald 20
  | Bieze 143
  | Kloosterdreef 4
  | Hapsedijk 25