Varik – Heesselt

Onderzoek voor hoogwatergeul

 • Varik-Heesselt

 • 135 ha


 • thema

 • vooronderzoek t.b.v. hoogwatergeul

 • context

 • gebied Varik-Heesselt

 • aanleiding

 • ontwikkeling hoogwatergeul

 • opgave

 • maak een landschapsanalyse en maak de diverse ensambles inzichtelijk. Inventariseer het gebied en voer gesprekken met bewoners omtrent beleving en voorkeuren. Aanwezig zijn bij inspraakavonden in het gebied en toelichting plannen.

 • oplossing

 • binnen het plangebied bevinden zich verschillende landschapstypes, ieder met hun eigen gebruik. De natuurwaarden van voornamelijk delen van de uiterwaarden zijn belangrijke kenmerken van dit gebied. Het leven met het water is een gegeven in dit gebied door de eeuwen heen. De noodzaak om de dijken te beschermen tegen het hoge water is doordrongen in de hele gemeenschap. De oplossing daarvoor varieert zoals gebruikelijk. De bewoners van dit gebied ervaren het gebied als waardevol. Zeker het uitzicht vanaf de dijk over de Waal en de dorpen wordt als waardevol ervaren. Het grondgebruik is vooral fruitgaarden en een enkele kas. Er is een inventarisatierapport opgesteld van de verschillende landschapstypes en de verschillende bebouwingen welke wellicht zouden moeten verdwijnen bij het aanbrengen van een hoogwategeul. De aanwezigheid van een begraafplaats bemoeilijkt het tracé van de nieuwe dijken. Er is veel gebruik gemaakt van de GIS ondergronden om de gevarieerdheid van het gebied inzichtelijk te maken. De gehele rapportage dient ter onderbouwing van het opvolgend ontwerpproces.

 

 

Altijd bij u in de buurt


 • Nieuwleusen | Koedijk 8
  Willemstad | Kloosterdreef 4
  Boskoop | Bieze 143
  Rijkevoort | Hapsedijk 25
  Drachten | Koartwald 20
  Hilversum | Nieuwe Havenweg 51

 •  

  De Tuinregisseurs

  • Nieuwleusen| Koedijk 8 | 7711 DL
  • Telefoon| 035 – 622 73 13 (06 – 53 250 362)
  • E-mail| a.bijl@detuinregisseurs.nl
  • Surhuizum
  • Hilversum
  • Boskoop
  • Willemstad
  • Rijkevoort
  | Koartwald 20
  | Nieuwe Havenweg 51-F
  | Bieze 143
  | Kloosterdreef 4
  | Hapsedijk 25